خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود به کانال کلیک کنید
لول :
تاون هال :
جم :
کاپ :
سطح اکثر ديوار ها :
تعداد بيلدر :